Agencija:

Agencija za savjetovanje, usluge i posredovanje koju zastupa tvrtka Natura bar d.o.o. Ilica 177, 10000 Zagreb OIB: 04421529831

i

Klijent:

Svaki poslovni subjekat koji stupa sa Agencijom u odnos kroz bilo koju uslugu koju pruža.

Ovim uvjetima poslovanja uređuju međusobne odnose a vezano uz uvjete i način naručivanja usluge ili proizvoda, te korištenje ovih mrežnih stranica.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Agencija zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem ove mrežne stranice te će stupiti na snagu u trenutku objave istih.

Zahtjevi za ponudom opreme

Agencija uz svoje usluge nudi od raznih dobavljača i opremu za kvalitetno poslovanje Klijenta te svoju mrežnu stranicu isključivo koristi za automatsko prezentiranje i generiranje zahtjeva Klijenta bez naše aktivnosti.

Svaki zahtjev nije automatski i službena ponuda te uvjeti isporuke, cijena, slike i opisi su samo načelno prezentirani radi pojednostavljenja. Službene ponude i uvjeti plaćanja kao i dostave i vrijeme isporuke te ostali mogući problemi i rješavanje problema biti će istaknuto naknadno OSOBNO putem email adrese koju ste kao Klijent nam ostavili u našem sustavu.

Cijene

Sve cijene predstavljaju veleprodajne cijene i izražene su u EUR (€) te ne uključuju PDV.

S obzirom na volatilnost tržišta cijene su izražene samo simbolično i podložne su promjenama i korekcijama u trenutku zahtjeva za ponudom.

Registracija Klijenta i zahtjevi

Radi pojednostavljenja i ubrzanja pozivamo svakog Klijenta da se registrira na našim mrežnim stranicama i ostavi nam svoje podatke o tvrtki, naplatne i dostavne podatke kao i podatke o načinu komunikacije.

Na osnovu korisničkog računa u tom slučaju Klijent sam sebi može izrađivati okvirne ponude opreme i usluga koje postoje na mrežnim stranicama, te nam ih i poslati na obradu. Tada vas kontaktiramo i na osnovu svih podataka koje ste naveli unaprijed znamo što želite te skraćujemo komunikaciju i izradu službene ispravne ponude koju vam šaljemo na email.

Dostava robe

Po dogovoru. U većini slučajeva za dostavu iz Hrvatske koristimo DPD službu. Dostava robe izvan Hrvatske uglavnom na paletama.


Plaćanje

Po dogovoru a u većini slučajeva Klijent plaća naše usluge i proizvode transakcijski na naš poslovni račun po službenoj ponudi unaprijed.

Sa Klijentima od posebnog interesa dogovaramo i odgodu plaćanja uz ugovor.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Agencija odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Registracijom na mrežnoj stranici dajete osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje mrežnih stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

  • suglasnost da Agencija može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa Klijentima te unapređenja usluga. Agencija navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa obiju strana te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Klijenta kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Agencije koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva Klijenta;
  • suglasnost da se Agencija može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te na kućnu adresu dostavlja materijale kojima Klijentu radi obavještavanja o pogodnostima i novostima;
  • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Agencija se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Klijenata, te se obvezuje s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Sve gore navedene osobne podatke Agencija ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici i članovi tima Agencije kao i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju da Klijent želi prekinuti odnos sa Agencijom i traži da se izbriše sva njegova povijest podataka dužan je o navedenom obavijestiti Agenciju na [email protected].

Ovi Upći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 01.01.2023. godine.