Ubermilk u U.O. Barbara, Supetar, Brač

Ubermilk – pjenilica mlijeka koja odrađuje i najzahtjevnije objekte, koja drži postojanost u radu, koja ne uvjetuje čije i koje mlijeko će te koristiti, a koja, iako nešto skuplja, se gleda ili treba isključivo gledati kao investicija u rješenje problema ali sa povratom čak u godini dana i za manje lokale.

Sve navedeno možete pogledati od realnog i stvarnog klijenta iz U.O. Barbara sa Supetra na Braču u ovom videu, nasmijanog Filipa Bahranovića.