HACCP u praksi

Što je HACCP?

HACCP je skraćenica engleskog pojma Hazard Analysis and Critical Control Point .To je međunarodno priznat „alat“ koji već više od 50 godina na sustavan način sprečava ili u najvećoj mjeri mogućoj mjeri osigurava smanjenje bioloških, kemijskih i fizičkih opasnosti u procesu proizvodnje hrane.

Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan (preventivan) pristup kroz koji organizacija postavlja i analizira sve potencijalne opasnosti u procesu proizvodnje hrane, definira kritične kontrolne točke te postavlja učinkovite mjere nadzora tih točaka sa ciljem sprečavanja pojave značajnih opasnosti.

HACCP u našoj praksi:

Dugogodišnjim iskustvom rada u restoranu te obilaskom mnogih lokala u implementaciji DHM sustava vidjeli smo mnoge primjere gdje je jedini smisao HACCP-a puko ispunjavanje papira, bez sustavne kontrole bitnih parametara.

Kako bi izbjegli takve loše radnje i uistinu prilagodili protokole za sigurnost hrane digitalizirali smo cijeli proces vođenja HACCP-a i automatizirali ga, sve kako bi korisnik bio brži i efektivniji, a sigurnost hrane na puno višem nivou

Tko je obavezan uvesti HACCP sustav i koja mu je svrha?

Uvođenje HACCP sustav je od 2009. godine zakonska obveza svakog poslovnog subjekta koji obavlja bilo koju fazu proizvodnje uključujući primarnu proizvodnju, preradu, skladištenje i distribuciju hrane.

Svrha HACCP sustava je osigurati zdravstvenu ispravnost hrane te biti u mogućnosti to i dokazati.

Prednosti uvođenja HACCP sustava za vaše poslovanje:

 • Osigurava učinkovitiji sustav sigurnosti i kvalitete vaših gotovih proizvoda
 • Smanjuje potencijalne rizike i osigurava prevenciju bolesti uzorkovanih hranom
 • Smanjuje troškove zbog manjeg povrata proizvoda, manjeg broja reklamacija kupaca te mogućeg povlačenja/opoziva proizvoda
 • Osigurava povjerenje i povećanje broja vaših potrošača
 • Zaštićuje vaš ugled kako kod kupaca tako i kod vaših partnera
 • Osigurava da ste usklađeni sa zakonskom regulativom

Bilo da tek planirate uvoditi HACCP sustav ili želite poboljšati i bolje odražavati postojeći sustav, naši partneri sa svojim  dugogodišnjim iskustvom će Vam pomoći ostvariti sljedeće ciljeve:

 • Uvesti profesionalni HACCP sustav koji će biti stvaran i efikasni dio vašeg poslovanja. Ne samo formalni sustav s „copy/paste“ izrađenom dokumentacijom (vrlo često izrađena sa puno nepravilnosti), gdje se uglavnom sve svodi na „ispunjavanje dosadnih papira“. Kod takvih formalnih sustava bitne opasnosti u procesu proizvodnje hrane ili nisu prepoznate, ili se samo površno/formalno nadziru. Čime se apsolutno ne osigurava zdravstvena ispravnost hrane odnosno proizvoda – što je osnovna odnosno temeljna svrha HACCP sustava.
 • Proizvesti sigurniji i kvalitetniji gotov proizvod, osigurati manje reklamacija te veće zadovoljstvo vaših kupaca/klijenata.
 • Za pravilnu implementaciju HACCP sustava, uz načela HACCP-a, ključno je uspostaviti i primijeniti pravilno provođenje operativnog HACCP-a u samom pogonu/objektu, provođenjem načela dobre higijenske prakse (DHP) i dobre proizvodne prakse (DPP). Kroz kvalitetnu edukaciju operativnog i vodećeg osoblja te kontrolu pravilnog nadzora važnih operativnih točaka/postupaka-Kritičnih Kontrolnih točaka (KKT) i Kontrolnih točaka (KT).
 • Bitno poboljšati higijenu cijelog objekta i osobnu higijenu djelatnika putem temeljite snimke higijensko-sanitarnog stanja objekta, stanja infrastrukture i opreme, kontrole ispravnog provođenja plana čišćenja te pravilnog korištenja sredstva za sanitaciju.
 • Sigurnije i bezbrižnije očekivati moguću posjetu sanitarne/veterinarske inspekcije putem pravilnog održavanja HACCP sustava provođenjem kvalitetnih internih kontrola (audita). Osim toga time se osigurava stalno poboljšanje HACCP sustava te prevencija plaćanja mandatnih kazni.

Mako Matijević
voditelj razvoja digitalnih rješenja

Digitalizirajte svoj sustav već danas!